Rưng rưng nhớ lại tuổi học trò qua những bìa sách giáo khoa được phát hành trước năm 1975

Rưng rưng nhớ lại ký ức về tuổi học trò qua những bìa sách giáo khoa được phát hành tại Miền Nam cách đây 50-60 năm về trước. Với những người thuộc thế hệ 6x-7x chắc hẳn sẽ rưng rưng thương nhớ khi được nhìn lại những bìa sách chỉ còn trong kỷ niệm này.

Một số bìa sách đã được tổng hợp tại bài viết Nhớ về sách giáo khoa xưa – Sách này còn dùng cho các niên-học sau, cho các em đến sau mượn, vậy các em đừng để ai vẽ gạch bậy-bạ nên thời xưa xin phép tổng hợp tiếp những bìa sách chưa có.

Việt sử lớp nhì (1958) do Sống Mới làm Nhà Xuất Bản
Sách Việt Sử Lớp Nhì và Nhứt Ban Tiểu Học Quyển 3 do Việt Hương Xuất Bản vào năm 1951
Sách Lịch Sử Việt Nam được xuất bản vào năm 1973 bởi NXB Nguyễn Du
Sách Quốc Sử lớp Đệ Lục được xuất bản năm 1963 bởi NXB Sống Mới
Sách em học toán vỡ lòng quyển 2 được xuất bản năm 1970 do Bộ Giáo Dục Xuất Bản
600 bài tính mẫu lớp 1 và lớp 2 do Sống Mới xuất bản năm 1970
Toán đố dành cho lớp ba bậc tiểu học được xuất bản năm 1958 bởi NXB Nam Trung Bắc, SG
Toán pháp lớp 4 do NXB Cành Hồng xuất bản năm 1974
Toán pháp lớp tư do Nam Sơn xuất bản vào năm 1968
Sách Địa lý lớp nhất do Sống Mới xuất bản vào năm 1961
Sách Địa lý lớp 7 do Nhà Xuất Bản Nguyễn Du xuất bản vào năm 1968
Sách Địa lý lớp 8 do Nhà Xuất Bản Nguyễn Du xuất bản vào năm 1971
Địa lý đại cương lớp 10 do Cơ sở xuất bản Sử Địa xuất bản năm 1971
Sách Địa lý đệ tam do Sống Mới xuất bản vào năm 1968
Sách Địa lý đệ nhị do Nhà Xuất Bản Sống Mới xuất bản vào năm 1969
Sách Vạn vật học lớp 6 do Đường Sáng xuất bản năm 1974
Vạn vật học lớp đệ thất xuất bản năm 1954 bởi NXB Trường Thi
Sách Vạn vật học lớp 7 do Hàn Thuyên xuất bản vào năm 1974
Sách Vạn vật học lớp 9 do Đường Sáng xuất bản vào năm 1971
Sách Vạn vật học lớp đệ tứ do NXB Như Ý, Sài Gòn xuất bản năm 1967
Sách Vạn vật học lớp đệ tứ do NXB Trường Thi xuất bản năm 1959
Vạn vật học lớp đệ tam do Đường Sáng xuất bản năm 1967
Vạn vật học đệ nhị A do Tiến Hóa xuất bản năm 1965
Vạn vật học đệ nhất BCD do Tiến Hóa xuất bản năm 1963
Việt sử lớp 3 (1952) NXB Việt Hương xuất bản
Quốc sử lớp ba (1972) do Trung tâm học liệu xuất bản
Việt sử lớp tư (1959) do Nam Sơn xuất bản
Việt sử lớp tư (1952) do NXB Yên Sơn, SG xuất bản
Vệ sinh lớp nhất (1956) do Sống Mới xuất bản
Tam thiên tự (quyển 3, 1963) do Trí Đức tùng thư xuất bản
Tác văn lớp nhất (1953) do Nhà in Nguyễn Trung xuất bản
CHUYỆN ĐỜI XƯA ( CHƯƠNG TRÌNH QUỐC VĂN TRUNG HỌC, 1975) do Nhà sách Khai Trí xuất bản
Việt văn độc bản lớp đệ nhị (1968) do Trung tâm học liệu xuất bản
Việt văn độc bản lớp đệ tam (1962) do Bộ Quốc gia giáo xuất bản
Giảng văn lớp 10 (1970) do Nhà sách Khai Trí xuất bản
Quốc văn bình giảng đệ tứ (1968) do Nhà sách Lê Lai xuất bản
Giảng văn lớp đệ lục (1970) do Việt Nam tu thư xuất bản
Việt văn diễn giảng đệ lục (1963) do nhà xuất bản Bông Lau
Việt văn diễn giảng đệ thất, đệ lục (1957) do Nhà xuất bản Ziên Hồng
Việt văn độc bản lớp tư (1951) do Nhà Sách Nguyễn xuất bản
Tập đọc vui lớp tư (1956) do Nhà in Nguyễn Văn làm nhà xuất bản.
Việt ngữ tân thư lớp 5A (1964) do Sống Mới xuất bản
Em tập đọc lớp 1 (1971) do Nam Sơn xuất bản
Tập đọc vui mẫu giáo, lớp năm (1955) do Liên Hiệp Bắc Việt làm Nhà Xuất Bản
Đọc giỏi đi con (tập đọc lớp năm, cuốn thứ nhất do Sương Mai xuất bản
Vần quốc ngữ lớp đồng ấu (1956) do Nam Sơn làm Nhà Xuất Bản
Vần khai trí được xuất bản năm 1969 do nhà sách Khai Trí xuất bản
Vui học ABC mẫu giáo, lớp 1 (1974)
Em bé học ABC mẫu giáo (1972)
ABC EM BÉ (1964)

Thời xưa biên soạn – Hình ảnh Thương Mái Trường xưa.

Viết một bình luận