Những hình ảnh về lớp học ngày xưa… (Phần 1)

Trải qua những thăng trầm của thời gian, mỗi con người Việt Nam luôn giữ truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, biết ơn những người thầy, người cô đã dìu đắt, dạy dỗ nên người. Những kí ức tuyệt vời nhưng cũng rất thiêng liêng về tình thầy trò luôn luôn khắc sâu trong tâm trí của mỗi thế hệ học sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh về những lớp học ngày xưa mang đậm dấu ấn lịch sử:

Lớp học chữ Nho ngày xưa, thầy đồ cầm roi ngồi trên, học trò ngồi dưới viết chữ. Ảnh tư liệu
Học trò luôn nghe theo mọi phép tắc chỉ bảo của người Thầy. Ảnh tư liệu
Theo Nho giáo ngày xưa, vị trí của người thầy được đặt cao hơn cả cha mẹ, chỉ ở dưới vua. Ảnh tư liệu

Một buổi học ngày xưa. Ảnh tư liệu
Thầy giáo và học trò ngày xưa. Ảnh tư liệu
Trường Làng. Ảnh tư liệu
Trường Tỉnh. Ảnh tư liệu
Một lớp học tiểu học. Ảnh tư liệu
Một lớp học trung học thời Pháp. Ảnh tư liệu
Lớp học thời Pháp, học sinh được học chữ quốc ngữ. Ảnh tư liệu
Một buổi học về môn Địa Lí. Ảnh tư liệu
Lớp học về môn Lịch Sử. Ảnh tư liệu
Lớp học về môn sinh vật. Ảnh tư liệu
Lớp học giờ thể thao. Ảnh tư liệu

Còn tiếp…

Viết một bình luận