Đề xuất điều chỉnh 38 tên đường ở Thành Phố Hồ Chí Minh bị đặt sai.

Sở Văn Hóa – Thể Thao đang đề xuất điều chỉnh lại 38 tên đường bị đặt sai nhiều năm trong đó có các con đường lớn như Kha Vạn Cân, Lương Nhữ Học, Trương Quốc Dung…

Đây là kết quả nghiên cứu của Đề án công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. HCM – Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020 vừa được Sở Văn Hóa Thể Thao Thành Phố – Cơ quan thường trực Hội Đồng đặt, đổi tên đường thành phố báo cáo với UBND Thành Phố.

Dựa trên ý kiến của Hội Khoa Học Lịch Sử Thành Phố và các cơ sở khoa học khác, Sở Văn Hóa Thể Thao đưa ra đề xuất chỉnh sửa phần 38 con đường bị sai tên thành 4 nhóm.

Nhóm 1

Nhóm này bao gồm 5 con đường được mang tên những nhân vật lịch sử Việt Nam bị đặt sai so với quyết định của TP. Hồ Chí Minh:

 1. Bùi Hữu Diên (tên đúng) – Bùi Hữu Diện (tên hiện hữu).
 2. Đỗ Cơ Quang (tên đúng) – Đỗ Quang Cơ(tên hiện hữu).
 3. Nguyện Trọng Trì (tên đúng) –Nguyễn Trọng Trí(tên hiện hữu).
 4. Nguyễn Chánh Sắt (tên đúng) – Nguyễn Chánh Sắc(tên hiện hữu).
 5. Đoàn Triết Minh (tên đúng) – Đoàn Minh Triết(tên hiện hữu).

Nhóm 2

Nhóm này bao gồm 6 con đường là các nhân vật lịch sử do quyết định của UBND Thành Phố đặt sai tên, Sở Văn hóa Thể thao kiến nghị UBND thành phố điều chỉnh chính xác đúng tên nhân vật.:

 1. Dương Tụ Quán (tên đúng) – Dương Tự Quán (tên hiện hữu).
 2. Phạm Khiêm Ích (tên đúng) – Phan Khiêm Ích (tên hiện hữu).
 3. Nguyễn Đình Quản (tên đúng) – Lê Đình Quản (tên hiện hữu).
 4. Hoàng Xuân Hành (tên đúng) – Hoàng Xuân Hoành(tên hiện hữu).
 5. Phạm Thị Hồi (tên đúng) – Phan Thị Hồi(tên hiện hữu).
 6. Raymondienne (tên đúng) – Raymonde Dien(tên hiện hữu).

Nhóm 3

Nhóm này bao gồm các tên nhân vật lịch sử được đặt không chính xác, Sở VH&TT đề xuất UBND TP. HCM trình HĐND TP. HCM đổi lại tên đường cho đúng tên của các nhân vật lịch sử theo ý kiến của Hội Khoa học lịch sử TP. HCM:

Tên đường trên bảng và trong quyết định của UBND TP. HCM: Hoàng Đức Tương, Kha Vạn Cân, Lương Nhữ Học, Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Văn Tráng, Phạm Đôn, Trương Quốc Dung, Nghĩa Thục.

Tên đúng của nhân vật lịch sử theo ý kiến của Hội Khoa học lịch sử TP. HCM: Hoàng Đức Lương, Kha Vạng Cân, Lương Như Hộc, Võ Duy Dương, Phạm Văn Tráng, Phạm Đôn Lễ, Trương Quốc Dụng và Đông Kinh Nghĩa Thục.

Nhóm 4

Nhóm này bao gồm các nhân vật lịch sử được gọi theo phương ngữ và lệ kỵ húy với nhóm thứ 4, Sở VH&TT đề xuất giữ nguyên, không thay đổi các tên đường hiện hữu để tránh xáo trộn, gây ảnh hưởng đến người dân. Nhóm bao gồm:

Tên gọi theo phương ngữ và lệ kỵ húy: Đoàn Như Hài, Hà Tôn Quyền, Ký Hoà, Lê Thánh Tôn, Nơ Trang Long, Trần Khắc Chân, Tôn Đản, Lê Đại Hành, Ngô Thời Nhiệm…

Tên đúng: Đoàn Nhữ Hài, Hà Tông Quyền, Chí Hoà, Lê Thánh Tông, N’Trang Lơng, Trần Khát Chân, Tông Đản, Lê Hoàn, Ngô Thì Nhậm…

Sở VH&TT cho biết, trên địa bàn quận 8 có đường Trương Đình Hội. Do đó, đối với đường có tên Trương Đình Hợi, Sở này đề nghị thay thế bằng tên khác vì trong lịch sử không có nhân vật mang tên này.

Như vậy, tổng cộng có 20 tuyến đường được đề nghị đổi tên (gồm: 19 đường sửa tên và 1 đường thay tên).

 

Viết một bình luận