Bộ sưu tập Tem Bưu chính thời Việt Nam Cộng Hòa – Phần 4

Cùng tiếp tục khám phá những con tem bưu chính ra đời cách đây hơn nữa thế kỷ:

Tem Vũ điệu Dân tộc Việt Nam phát hành ngày 12-01-1971
Tem Kỷ niệm 20 năm Bưu hoa Việt Nam phát hành ngày 06-06-1971
Tem Bách Chu Niên Húy Nhựt Giáo Sĩ Đắc Lộ (1593-1660) phát hành ngày 05-09-1961
Thác Gougah Dalat phát hành ngày 03-11-1963
Tem Tháp Thiên Mụ phát hành năm 1959
Tem Thánh đường Phú Cẩm phát hành năm 1958
Tem Kỷ niệm năm thứ 15 ngày thành lập UNESCO phát hành ngày 04-11-1961
Tem Ngày Nông Dân Việt Nam phát hành ngày 26-03-1973
Tem Công trường Mê Linh phát hành ngày 01-03-1963
Tem Kỷ niệm Luật Gia Đình phát hành ngày 02-01-1960
Tem Kỷ niệm Luật Gia Đình phát hành ngày 02-01-1960
Tem Ấp Chiến Lược phát hành ngày 06-10-1962
Tem Chiến Dịch Thế Giới Chống Nạn Đói phát hành ngày 21-03-1963
Tem 20 Năm Phát Triển Hàng Không Việt Nam phát hành ngày 18-04-1972
Tem Người Cày có ruộng phát hành ngày 26-03-1973
Tem Người Cày có ruộng phát hành ngày 26-03-1973
Tem Kỷ niệm 300 năm ngày mất của Giáo sĩ Đắc Lộ phát hành ngày 5-9-1961
Tem 15 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10-12-1963
Tem Năm Hợp tác Quốc tế phát hành ngày 26-06-1965
Tem Năm Hợp tác Quốc tế phát hành 26-06-1965
Tem Viện trợ của Thế giới Tự do cho Việt Nam phát hành ngày 22-06-1966
Tem Việt Nam Đấu tranh và Xây dựng phát hành ngày 01-11-1966
Tem Cổ nhạc Việt Nam phát hành ngày 15-12-1967

Phía trên là những con tem, bì thư có in hình tem và đóng dấu Bưu chính của Bưu điện VNCH trong thập niên 40-70, góp phần tái hiện, lưu giữ lại một thời lịch sử đã qua.

Viết một bình luận